Witold M. Orłowski

@

Profesor nauk ekonomicznych, rektor Akademii Vistula w Warszawie i główny doradca ekonomiczny PwC Polska. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Studiował na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Harvarda. W latach 1993–97 w Banku Światowym. W latach 2001–05 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP. W przeszłości również dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, doradca Głównego Negocjatora członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Specjalny Doradca Komisji Europejskiej, członek Rady Makroekonomicznej Ministra Finansów, doradca wielu organizacji krajowych i międzynarodowych. Autor 11 książek i 200 publikacji naukowych, popularny komentator ekonomiczny
i felietonista głównych polskich gazet.